IHA Salzburg- V1-JB. Jody v. Tullnerbach

IHA CACIB Salzburg 08.04.2018

Jugendklasse: Jody vom Tullnerbach Vorzüglich 1, Jugendbeste

Richter: Grete Oprendek

kJody JB V1-Salzburg